You will age, You will burn -

skydda dig mot solens skadliga strålar

 

Att skydda huden mot solen är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att bibehålla hudens hälsa. Solskyddsprodukter, kläder och solglasögon är exempel på att skydda sig mot de skadliga effekterna av UV-exponering. Att exponera sin hud för UV-ljus utan att skydda sig ordentligt innebär inte enbart att den åldras snabbare utan ökar även sannolikheten för skadliga hudförändringar och djupare skador.

UV-ljuset har nämligen förmågan att enkelt kunna ta sig ner i huden (olika djup beroende på vilket UV-ljus), där det skapar frisättning av reaktiva syreradikaler (ROS). Detta leder till skador på celler, vävnader och DNA. UV-ljuset försvagar även vårt immunförsvar samt skapar hyperpigmentering och sk. photo-aging (solorsakat åldrande).

UV-ljuset är uppdelat i tre olika grupper: UVA, UVB och UVC. Energin i strålningen beror på våglängden, ju kortare våglängd desto mer energirik strålning. Ju mer energirik strålningen är desto större är risken att den orsakar skador.

UVA (“you will age..”)
Är den strålning som är minst energirik (320-400 nanometer). Större delen av solens strålar utgörs av UVA. Solarium har ofta en ännu högre koncentration av just UVA.

 

  • UVA aktiverar pigmentet i huden (mörkare) och det tränger ner djupare i hudens lager.
  • Den får huden att åldras i förtid och kan orsaka hudcancer (strålningen går djupare).
  • Kan även bryta ner D-vitamin i huden.
  • Det orsakar rynkor och förstör elasticiteten i huden. Fönster ger inte något skydd mot UVA.

 

 

 UVB (“you will burn..”)

Har kortare våglängd än UVA vilket gör den mer energirik och starkare (290-320 nanometer). Ozonskiktet filterar bort stora delar, vilket begränsar mängden UVB som når jordytan.

 

  • Gör att vi bränner oss om vi solar för mycket.
  • Gör att huden åldras och kan ge upphov till hudcancer.
  • Ökar produktionen av vissa celler i huden vilket gör den tjockare. Denna förtjockning hindrar strålarna att tränga in i vävnaderna. Detta är tillsammans med pigmentet, hudens försök att skydda sig mot de skadliga strålarna.


Solarier ger inte samma effekt och huden utvecklar därmed inte samma “naturliga skydd”.?UVB ökar pigmentet i huden och startar upp bildningen av det viktiga D-vitaminet.

SPF på solskyddsförpackningen indikerar skydd mot UVB.

 

 

 UVC 

Är mycket energirik och stark (100-290 nanometer). Den når inte jordytan eftersom UVC absorberas av atmosfären. UVC-strålning används ofta i steriler av olika slag.